Stavanger vil innføre sen middag på alle sykehjem

Å forskyve middagen fra midt på dagen til ettermiddagen, er et av tiltakene bystyret kommer til å vedta når de mandag diskuterer kvaliteten på byens sykehjem.

Politikerne vil innføre sen middag ved alle byens sykehjem. Åtte sykehjem serverer middag mellom klokka 13 og 14. Blant disse er Domkirkens sykehjem som dette bildet er fra. Kokk Fatma Arici serverer fruktsalat.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Saken de skal behandle, er «Kvalitetsmelding sykehjem». Det er første gang en slik melding blir lagt fram. Den inneholder krav/mål som handler om alt fra medisiner til mat og informasjon om hvorvidt sykehjemmene oppfyller disse.

Ventetid

Stavanger har 17 sykehjem med tilsammen 953 sykehjemsplasser. Ti av sykehjemmene er kommunale, seks er private ideelle, og Boganes er privat (drives etter anbudskonkurranse).

214 av plassene er korttidsplasser.

Ventetiden for å få langtidsopphold for hjemmeboende eldre er 48 dager i gjennomsnitt. Kommunen har vedtatt et mål om at antallet som venter mer enn tre uker på langtidsplass etter at vedtak er fattet, skal ned.

Brukermedvirkning

Alle som legges inn, skal ha innkomstsamtale. Hensikten med denne er å kartlegge ønsker om mat, aktiviteter, når de vil legge seg og stå opp. I tillegg skal det gjennomføres en brukersamtale hvert halvår.

Kommunens kartlegging viser at alle sykehjemmene har innkomstsamtaler, men at bare ni av de 15 sykehjemmene har har tilbudt alle beboerne brukersamtale.

Mat og pleie

Alle beboerne skal ha egen pleieplan i journalen. Ernæring skal være ett av punktene i denne. Alle skal få vurdert sin ernæringsstatus, og planen skal inneholde tiltak for å forebygge underernæring.

Her er det et stykke igjen før alle er med: Nå er det bare ni av 17 sykehjem hvor alle beboerne har ernæring med som eget punkt i pleieplanen.

Les også

Lervig sykehjem vil ikke spare penger på mat fra storkjøkken: - Da er den saken avklart

De ti kommunale sykehjemmene har 646 årsverk (pr. desember 2016) fordelt på 1054 personer. 540 årsverk (86,7 prosent) er faglærte, 83 (13,3 prosent) er ufaglærte.

Fra 2014 til 2016 har antall årsverk blitt redusert med 19.

Les også

Høyretopp advarer mot sykehjemskutt

Kommunen stiller krav om at de ansatte skal ha et minimum av norskkunnskaper. 96 gikk på norskkurs i tiden 2014–2016, nye kurs arrangeres i år.

Les også

Gleder seg til å glede de gamle i jula

Aktiviteter

Meldingen viser at det hadde vært dårlig med aktiviteter for de gamle hvis det ikke hadde vært for de frivillige:

Kommunen har bestemt at alle som har langtidsplass, skal ha en individuell aktivitsplan der det framgår hvilke aktiviteter de liker.

Alle de 17 sykehjemmene oppgir at de tilbyr aktiviteter hver dag, men bare fire gjør det på kveldstid oftere enn tre ganger i uken. Bare seks har aktivitetstilbud hver helg. Ti sykehjem svarer at i helgene har de aktivitetstilbud en gang pr. måned eller sjeldnere.

I en brukerundersøkelse fra 2015 fikk aktivitetstilbudet en skår på 55, det vil si under kommunens målsetting.

De frivillige gjør en viktig jobb her. De er med på alt fra bingo og gammeldans. Noen kommer på besøk med hunder, noen leser høyt, spiller bridge, driver cafe, arrangerer konserter og bingo. De fleste sykehjemmene har mellom ti og tjue frivillige.

Medisiner og lege

Alle beboere skal undersøkes av lege rett etter innkomst. Legen skal skrive notat om helsetilstanden og kontrollere medisinbruken. Dette er gjennomført ved alle sykehjem. Deretter skal alle beboerne få en årlig legeundersøkelse og legemiddelgjennomgang. På 13 av de 15 sykehjemmene med langtidsplasser, har alle beboerne hatt årskontroll.

Politikernes bidrag

Da meldingen var til behandling i levekårstyret, fremmet Erlend Jordal (H) tre forslag. To av dem handlet om mat, det tredje om frivillighetsarbeidet:

Det første forslaget var at middagsserveringen skal skje på tidlig kveld/sen ettermiddag.

I følge meldingen serverer ni av sykehjemmene middag etter klokken 15:30.

Les også

Seinere middag gir mer aktivitet

Det andre var at alle sykehjem «skal gjennomføre tiltak rundt måltidene slik at flere eldre har gode spiseopplevelser og øker inntaket av mat. Rådmannen bes fremme en kort sak som skisserer tiltak som kan bidra til dette.»

Det tredje forslag gikk ut på at rådmannen skal legge fram en oversikt over det frivillige arbeidet ved sykehjemmene og vurdere om det er behov for å vedta tiltak for å øke antallet ved noen av sykehjemmene.

Alle tre forslagene ble enstemmig vedtatt. Dermed tyder alt på at det samme vil bli vedtatt i bystyret på mandag.

Publisert: