• 1. Mosvatnet forsynte byen med vann fra 1865 til 1930. Jonas Haarr Friestad

Fra pumpehus til borerigg

De raget høyt, men nå er de borte. Husker du hagltårnet i Østre bydel? Visste du at det sto 122 meter høye telegrafmaster på Ullandhaug? Men boretårnet skal ingen få rive.