• I dag sitter det åtte representanter med innvandrerbakgrunn i bystyret i Stavanger. Det antallet kan bli kraftig redusert etter valget. Jonas Haarr Friestad

Personstemmer hjelper ofte innvandrere

Det er ikke uvanlig at innvandrerkandidater får plass i kommunestyret selv om de står langt nede på partilistene.