• Han kjenner seg privilegert som har Sandtangen og Frøylandsvatnet å traske langs, pater Kjell Arild Pollestad. Jonas Haarr Friestad

Pateren skal få se lyset

Pater Kjell Arild Pollestad er en av 600.000 som årlig tar turveien rundt Frøylandsvatnet. Nå skal han og alle andre bli opplyst. Men brua over vatnet prises til 20 mill.