• Sigbjørn Flørli ble frifunnet i tingreten men domfelt i lagmannsretten. Nå er lagmannsrettens dom opphevet og saken skal opp for lagmannsretten på ny. Denne gangen settes lagmannsretten uten jury. Helene Andreassen

Flørli-saken kommer opp igjen i lagmannsretten

— Vår sak er ikke svekket, sier statsadvokat Tormod Haugnes.