• Politiførstebejtent Stein Torjusen tror polititjenestemenn er blitt flinkere til å melde fra om voldsepisoder. Hovedregelen må være, både for politiet og for andre, at vold ikke er akseptabelt, mener han. Jarle Aasland
    Galleri

Mer vold og flere trusler mot politiet

— Det er viktig at politiet føler på frykten og også respekterer den, sier politiførstebetjent Stein Torjusen.