• For Malm Orstad har Klepp Næringspark åpnet muligheten for kjærkommen ekstra lagerplass. Jonas Haarr Friestad

Fylkesmannen trekker innsigelser mot Malm Orstads nybygg

Bedriften på Voll i Klepp ønsket å bygge et nytt bygg med plass til 200 ansatte, men fylkesmannen var bekymret for landbruksjorda. Nå har fylkesmannen snudd i saken.