• Her i krysset Oalsgata/St.Olavs gate har det lenge vært problemer med trafikklysene. Onsdag var alle lysene ute av funksjon. Julie Teresa Olsen

Lyskryss skaper farlige situasjoner

Lyskryssene i Oalsgata lever sitt eget liv. Nestenulykker, og mye venting for billister som kommer fra sideveien er konsekvensen.