• Green Mountain AS har etablert et anlegg for datalagring i Nato sine tidligere fjellhaller i Hodefjell ved Ormaneset. Frps lokalpolitiker Thor Bernhard Harestad (t.v.), olje- og energiminister Tord Lien (Frp), Green Mountains Knut Molaug og Rennesøy-ordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) på omvisning i fjellanlegget.

Helse Vest flytter IT inn i tidligere NATO-base

Datasenteret Green Mountain, som ligger dypt inne i fjellet i NATOs tidligere ammunisjonslageret på Rennesøy, skal sikre pålitelige IT-tjenester til Helse Vest.