• PST-sjef Benedicte Bjørnland avbildet på toppmøtet om radikalisering og voldelig ekstremisme mandag. NTB Scanpix

PST holder tyst om tikkende bomber

Kommunene blir ikke varslet dersom tikkende terrorbomber returnerer fra fremmedkrig til Rogaland.