Ingen vet hvor denne kloakkledningen har blitt av

Søndag og mandag etter stormen "Nina" lå denne flere hundre meter lange kloakkledningen avrevet rett på Borestranda. Onsdag var hele ledningen borte, tatt tilbake av havet.