• Her på den overbygde takterrassen har Peder Haugland dyrka tusenvis av blomster til fritidshagen i Flekkefjord. No vil han byggja trimrom her, men kommunen seier nei. Reidun Gudmestad

Då Peder ville byggja på, oppdaga kommunen denne takterrassen

Kjøper du ein bustad, kan du risikera å måtta svara for det den tidlegare eigaren bygde, utan tidsbegrensing.