Mild og fuktig januar

Det falt hele 44 millimeter nedbør i løpet av årets første måned.

Høy vannstand i Vågen som følge av stormflo i forbindelse med ekstremværet «Vidar». Stormfloen var på sitt høyeste 161 centimeter over sjøkartnull. Vannet steg litt over kaikanten.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Årets første måned ble mild og snøfattig - i likhet med desember. Middeltemperaturen på Sola var hele 2,2 grader høyere enn normalt. Sammenlignet med de 30 siste årene er dette likevel bare 0,3 grader over middelverdien.

I Stavanger ble det registrert 21 nedbørsdøgn. I løpet av disse døgnene falt det 144 millimeter nedbør. Det er 46 prosent mer nedbør enn normalt.

På Sola ble det registrert ni dager med vind av kuling styrke eller mer. Begge disse dagene var vinden oppe i full storm på Obrestad. 12. januar kom ekstremværet «Vidar» som forårsaket uvanlig høy stormflo.

Det ble registrert fem penværsdager på Sola.

Publisert: