• VAR STENGT: Tunnelen var stengt i flere timer torsdag formiddag. Bjørn Erik Larsen

Statens vegvesen har funnet ut av årsaken til tunneldramaet

Utstyret sviktet i noen sekunder. Det førte til at mellom 350 og 400 kilo betong falt fra taket i Fløyfjellstunnelen.