• Rushtrafikken økte 9 prosent etter at rushtidsavgiften ble satt på vent. Pål Christensen
    Galleri

5300 flere biler daglig i rushtrafikken etter rushtidsavgiften forsvant

Nord-Jæren: Daglig kjørte nær 5300 flere biler gjennom bommen i rushtiden etter at avgiften ble fjernet. Økningen er 9 prosent når vi sammenligner oktober og november i 2018, måneder med rushtidsavgift, med januar og februar i 2019, som ikke hadde høy avgift.