• Hundvågtunnelen åpner ikke før i februar 2020, men timesregelen i dagens bompengeopplegg på Nord-Jæren vil også gjelde her når tunnelen tas i bruk. Pål Christensen

Felles timesregel med Hundvågtunnelen vil koste Bymiljøpakken 630 millioner

Får Statens vegvesen viljen sin, må Bymiljøpakken ut med 48 millioner kroner årlig til Ryfastsambandet de neste vel 13 årene. Dette skyldes forslag om felles timesregel med Hundvågtunnelen.