• Rådmann Ketil Reed Aasgaard tar til orde for lavere takster, og et passeringstak på 25. Tor Inge Jøssang

Ryfast: Rådmannen i Strand foreslår passeringstak på 25

Rådmannen i Strand frykter at foreslåtte takster vil føre til fraflytting både av innbyggere og arbeidsplasser, og at Ryfast blir en bomveg ingen har råd til å bruke. Han foreslår et passeringstak på 25.