Slik kan nye Stavanger sentrum bli

Kjeringholmen: Her vist med et liten påbygg, og et sjøbad, som ligger inne i sentrumsplanen. Veteranbåtene får innpass i vika mellom Kjeringholmen og Fiskepiren. Samtidig skal det fortsatt være plass til reke- og fiskesalg.
Fiskepiren: Nytt parkeringshus på Fiskepiren vist med de høyder sentrumsplanen åpner for. Første etasje kan bli venterom for passasjerer med hurtigbåtene og/eller kontorer
Holmen: Ny utfylling der byggene skal brukes til ulike sentrumsformål, kontor, handel og bolig. Høyden blir 3–4 etasjer på siden som vender mot Oljemuseet, noe høyere på den ytre delen av fyllingen..
Jernbanen: Utsikten fra Teateret kan bli slik, med de byggehøyder det er åpnet for i stasjonsområdet. de mye omtalte siktlinjene ned mot breiavatnet og Domkirken er ivaretatt. Samtidig er det lagt opp til en fullverdig forbindelse for gang og sykkel, ikke bare fra sentrum til teateret, men også videre utover mot Paradis.

Sentrumsplanen ble vedtatt i vår etter over sju år i støpeskjeen. Nå viser nye illustrasjoner hvordan byen kan bli seende ut.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement