Sandnes kommune: Merforbruk på 35,9 millioner kroner

Utgiftene til spesialundervisning i skolen øker i Sandnes. Nå foreslår rådmannen budsjettjusteringer. Foto: Jon Ingemundsen

Da kalenderen viste 30. august, hadde Sandnes kommune brukt nesten 36 millioner kroner for mye på drifta. Blant annet er utgiftene til spesialundervisning i skolen høyere enn budsjettert.

Les hele saken med abonnement