• Utgiftene til spesialundervisning i skolen øker i Sandnes. Nå foreslår rådmannen budsjettjusteringer. Jon Ingemundsen

Sandnes kommune: Merforbruk på 35,9 millioner kroner

Da kalenderen viste 30. august, hadde Sandnes kommune brukt nesten 36 millioner kroner for mye på drifta. Blant annet er utgiftene til spesialundervisning i skolen høyere enn budsjettert.