• Frode Myrhol er strålande nøgd, til trass for lite søvn i natt. Fredrik Refvem

Stavanger: Ingen sjanse for Høgre i posisjon utan FNB

FNB-leiar Frode Myrhol har snakka med begge sider, og opnar endeleg litt opp om kutta dei vil gjere for å finansiere politikken sin. Ei handfull kommunale føretak og demenslandsbyen kan stå for fall.