• Rennfast stenges stadig, blant annet på grunn av motorstopp. Med smart lysregulering i Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen kan trafikken fordeles jevnere, mener MDG. Fredrik Refvem

MDG foreslår lysregulering av Rennfast

MGD-politiker Erlend Kristensen vil skrote Rogfast. Han vil heller kombinere nullutslippsferjer med lysregulering av Rennfast. Rennesøy-ordføreren svarer at dette ikke løser noen problemer.