Aftenbladet brøt god presseskikk i Wedler-saken

Stavanger Aftenblad har ikke gitt Christian Wedler tilstrekkelig rett til samtidig imøtegåelse i forbindelse med omtale av konkursen i hans restaurant California Republic og tilhørende bar Cuba Compagniet. Det slår Pressens Faglige Utvalg fast.

Christian Wedler fikk medhold i sin klage til Pressens Faglige Utvalg, som mener Aftenbladet har brutt god presseskikk.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Her er hele uttalelsen fra Pressens Faglige Utvalg:

«Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Stavanger Aftenblad publisert på nett og papir. Artikkelen omhandlet arbeidsforholdene i en restaurant som var eid av en lokal FrP-topp. Det gikk frem at selskapet bak spisestedet var blitt slått konkurs etter få måneders drift.

Klager er eieren av selskapet. Han anfører at publiseringene brøt med Vær Varsom- plakatens punkt (VVP) 4.14 om samtidig imøtegåelse, ettersom imøtegåelsen hans først ble tatt inn i nettartikkelen to timer etter førstegangspublisering. I tillegg mener han at både nett- og papirartikkelen, inneholdt tre alvorlige anklager han ikke hadde blitt forelagt.

Stavanger Aftenblad (SA) avviser brudd på god presseskikk. Etter redaksjonens syn utløste ikke påstandene klager trekker frem, imøtegåelsesretten, men tilsvarsretten, som klager har hatt anledning til å benytte seg av. Videre viser SA til at klagers imøtegåelse var tilgjengelig i nettversjonen av den påklagede artikkelen også før den ble tatt inn i teksten, ettersom det ble lenket til en tidligere artikkel med samme imøtegåelse fra klager.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) legger til grunn at artikkelen utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse. PFU finner det derfor problematisk at klagers imøtegåelse ikke var med i den opprinnelige nettpubliseringen. Det ble lenket til klagers likelydende imøtegåelse i en annen nettartikkel, men utvalget anser ikke at dette var tilstrekkelig. Samtidig registrerer PFU at klagers imøtegåelse ble tatt inn i den påklagede nettartikkelen etter to timer, og at den var tilgjengelig i parallelle publiseringer. I tillegg ble imøtegåelsen publisert som egen artikkel påfølgende dag.

Videre registrerer utvalget at det ble fremsatt påstander i artikkelen som ikke var blitt forelagt klager på forhånd, deriblant at menyen ble satt opp ut fra hvilke varer som var tilgjengelige, samt at klager skal ha spurt gjester på forhånd om hva de ville bestille, for så å handle mat deretter. PFU mener at dette utgjør sterke beskyldninger som redaksjonen burde ha konfrontert klager med, jf. VVP 4.14.

I tillegg merker utvalget seg at klager ikke hadde fått forelagt alle utsagnene som angikk tipspengene. Avsnittet som satte et kritisk søkelys på tipsutbetalingen, innebar også en sterk beskyldning av faktisk art, slik utvalget ser det. Kildene sa ikke at klager hadde betalt ut for lite tips, men etter PFUs syn ble det sådd tvil ved beregningsgrunnlaget for det som var blitt utbetalt. Det fremgår av tilsvarsrunden at klager anser dette som uberettiget, og PFU mener at klager burde ha fått anledning til å imøtegå også denne fremstillingen fra de tidligere ansatte.

Utvalget vil vise til tidligere uttalelser som påpeker at VVPs punkt 3.2 om faktakontroll og punktet om samtidig imøtegåelse i mange tilfeller henger sammen. Om det ikke blir gitt tilfredsstillende adgang til samtidig imøtegåelse, kan dette også være uheldig med hensyn til arbeidet for å sjekke fakta og sikre kildebredde. PFU kan ikke se at redaksjonen gjorde nok for å ivareta klagers rett til samtidig imøtegåelse.

Stavanger Aftenblad har brutt god presseskikk etter punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.»

Uttalelsen er signert av utvalgets medlemmer Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff og Erik Schjenken i Oslo, 22. mai 2019.

Publisert: