Advarer mot høye parkeringsavgifter på populære turmål

Fylkeskommunen er opptatt av å unngå en utvikling med for høye avgifter for å kunne bruke Rogalands friluftsområder.

Slik ser den nye stistarten ut ved Preikestolen Basecamp, som legger til rette for at turistene skal kunne sette seg ned for å nyte mat og drikke.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Mengder av skilt viser «Parkering forbudt», men bilene står tett langs Preikestolvegen. Årsaken er ikke mangel på parkeringsplasser, det er 1000 ledige på Preikestolen parkering. Parkeringsvaktene er permittert på grunn av korona-situasjonen. Dermed ser mange bilistene sitt snitt til å spare 250 kroner i avgift.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) satt i styret til Stiftelsen Preikestolen i forrige periode. Bommen på Preikestolen tok inn over 15 millioner kroner i parkeringsavgifter i 2019 og gikk med nesten 6 millioner kroner i overskudd. Det ga millionutbetaling til grunneierne i form av grunnleie. Ettersom besøkstallene til verdensattraksjonen stiger, vil størrelsen på utbetalingen øke.

– Det har vært et tema i styret om reforhandling av avtalen, men den er av ganske lang varighet og ikke er lett å reforhandle. Avtalen kunne godt hatt bedre balanse av hva som går til stiftelsen og grunneierne, men vi må forholde oss til den, sier Chesak, som understreker at mesteparten av overskuddet går til stiftelsen.

Preikestol-området har 1000 parkeringsplasser, men denne våren har bilister stilt seg langs veien for å spare 250 kroner.

Hva er «rimelig avgift»?

Friluftsloven sier at det er anledning å ta «rimelig avgift for adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde, men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eier eller bruker har gjort på området til fordel for friluftsfolket».

I Preikestol-området har fylkeskommunen brukt titalls millioner på å utvide fylkesvegen. Det offentlige har gitt tilskudd til tilrettelegging av stier og andre tiltak. Grunneierne har ikke betalt en krone, ikke tatt risiko.

– Uten parkeringsinntekter hadde ikke stiftelsen hatt økonomisk fundament til å drifte dette viktige nasjonale turområdet. Pengene går direkte til bemanning, sikring av stien og jeg mener de blir brukt veldig fornuftig. Men store internasjonale attraksjoner stiller i et annet lys enn andre mindre attraksjoner. Jeg er en sterk tilhenger av gratisprinsippet og ønsker ikke at det innføres høye parkeringsavgifter ved begynnelsen av turstier, sier Marianne Chesak.

Allemannsretten er et gratis gode. Hvorfor settes det da opp parkeringsautomater og bommer på stadig nye turmål, spurte Aftenbladet i en reportasje.

Skal dekke vedlikehold, ikke investeringer

– Fylkeskommunen er opptatt av å unngå en utvikling med for høye avgifter for å kunne bruke Rogalands friluftsområder, uttaler regionalplansjef Christine Haver.

Rogaland fylkeskommune er friluftsmyndighet i henhold til friluftsloven – med spesielt ansvar for å sikre «allmennhetens interesser i alle saker av interesse for friluftslivet».

– Det handler om å sikre at friluftslivet er for alle, uavhengig av betalingsevne. Og det handler om å tilrettelegge for aktiviteter som bedrer folkehelsen og høyner livskvaliteten, påpeker Haver.

Målet til fylkeskommunen er at parkeringsavgiften skal være en kompensasjon for drifts- og vedlikeholdskostnader. Ikke en kompensasjon for utgifter til opparbeidelse, utvidelse av parkeringsareal og andre investeringer. Det finnes en del støtteordninger for kommuner og friluftsråd, blant annet deler fylkeskommunen årlig ut i overkant av 4 millioner kroner. For statlig sikrede friluftsområder finnes det ytterligere midler man kan søke om.

– Det er kommunene som gir grunneier tillatelse til å ilegge avgifter og som skal påse at friluftslovens begrensninger på avgiftsnivået ivaretas. Vi oppfatter at kommunene gjør en god jobb, men med økt press på friluftsområdene ser vi at dette er et område vi trolig bør følge opp ytterligere – ikke minst overfor nasjonale myndigheter for å gjøre oppmerksom på et økende behov for midler til tilrettelegging av innganger til flere friluftsområder, framholder Haver.

Publisert: