Legevakten i Sandnes får flere ansatte

Stort arbeidspress og økende krav til tjenesten ved Sandnes legevakt, har fått Sandnes formannskap til enstemmig å gå inn for en bemanningsøkning.

Publisert: Publisert:

Sandnes legevakt. Foto: Aasland, Jarle

  • Dag-Henrik Fosse
    Journalist

Rådmannen mener at situasjonen nå er så utfordrende at det foreslås én ekstra sykepleier på alle vaktskift.

4,5 årsverk

Økningen tilsvarer 4,5 årsverk.

Dette er Sandnes formannskap enig i, og går inn for å tilleggsbevilge 3.825.000 kroner til dekning av ekstra bemanning.

– Det er viktig å få på plass denne bemanningsøkningen nå, sa Tore Andreas Haaland (Frp).

– Klepp og Time holder på å utrede en sak om de skal gå inn for et samarbeid med Sandnes legevakt, sa rådmannen som understreket at de to jærkommunene enten må være med helt og fullt, og si ja til en heldøgnsløsning, og ikke splitte tjenesten.

Forventninger

– Vi må ta på alvor hvilke forventninger som er i befolkningen, sa Heidi Bjerga (SV), som også gikk inn for innstillingen.

Både verneombud og ansattes representanter melder om at det er et sterkt behov for flere stillinger ved legevakten i Sandnes.

Rådmannen ser at det er behov for å styrke bemanningen med 1 person på alle vakter for å sikre faglig forsvarlighet, god overlapping mellom skift og tid til faglig oppdatering.

Politikerne ønsker at det legges til rette for at ansatte i deltidsstillinger kan øke sine stillinger.

Rådmannen forutsetter at det gjøres en ny vurdering av bemanningsbehovet
dersom det blir en felles legevakt med kommunene Klepp og Time eller én av de to jærkommunene.

Les også:

Publisert:

Les også

  1. Sandnes vil sende søknad om kraftlinje i retur- Jeg føler vi mister litt råderetten over egen kommune

  1. Sandnes
  2. Bemanning