• Hærverk på Soma kirkegård: Anna Elina Skeie Larsen, Joakim Nordbø og Petter Nordbø seier det er vanskeleg å forstå kvifor nokon kan gjere noko slikt. Carina Johansen

Mann i 20-åra sikta i vanda­lismesak på Soma

Omfattande øydeleggingar på Soma gravlund i Sandnes.