Legene i Strand: Fastlegeordningen kan kollapse snart

Strand kommune risikerer å ende opp med kun vikarleger, ifølge Anja de Jong, daglig leder ved Tau legesenter.

Publisert: Publisert:

Hele fastlegeordningen hviler på næringsdrivende leger, som de siste årene har merket et stadig større arbeidspress, økte utgifter og minkende inntjening. Foto: Pål Christensen

 • Tor Inge Jøssang
  Journalist

To avholdte fastleger har sagt opp sine stillinger, og en tredje vurderer å gjøre det. Dermed kan 2735 pasienter i Strand kommune bli stående uten fastlege fra slutten av januar. Dette har skapt uro blant innbyggerne.

Strand kommune har slitt med legerekruttering i flere tiår. For å løse utfordringene har kommuneledelsen lagt fram en plan for legetjenestene med tiltaksliste, som skal til politisk behandling i september.

Kommunen har tre legekontor – det kommunale Jørpeland legesenter og to med selvstendig næringsdrift. De næringsdrivende legene ved Tau legesenter og Rådhusgaten legegruppe er misfornøyde og mener at legeplanen ikke løser problemene:

 • 55 timers gjennomsnittlig arbeidsuke.
 • Legevakt med altfor få leger i vaktordningen, slik at arbeidsbelastningen blir uholdbar.
 • Hele fastlegeordningen hviler på næringsdrivende leger, som de siste årene har merket et stadig større arbeidspress, økte utgifter og minkende inntjening.

– Fastlegeordningen er inne i en krise, og slik vi ser det kan hele ordningen kollapse snart dersom det ikke blir igangsatt omfattende tiltak snarlig, advarer Anja de Jong, daglig leder ved Tau legesenter.

Ønsker normal arbeidstid

I 2019 hadde Tau legesenter AS med fem leger og en turnuslege (såkalt LIS1)
driftsutgifter på over 6 millioner kroner. Omtrent halvparten dekkes gjennom et driftstilskudd per pasient, men dette avhenger av listestørrelsen. For å holde inntekten noenlunde stabilt, må legene arbeide stadig mer overtid. Det har derfor blitt lite attraktivt å bli næringsdrivende lege.

Hvis de næringsdrivende legene hadde jobbet en normalt arbeidsuke, ville de hatt lavere lønn enn det som er begynnerlønn på sykehus. I tillegg må de næringsdrivende legene kjøpe seg inn i praksisen. De får heller ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden når de selv er syke eller er hjemme med sykt barn og tjener ikke opp pensjon i KLP.

De næringsdrivende legene i Strand gir sentrale myndigheter mye av skylden for krisen i fastlegeordningen, men mener kommunen har ansvaret for at det fungerer lokalt. Tau legesenter og Rådhusgaten legegruppe er de eneste to legesentrene i hele Ryfylke som ikke er subsidierte på en eller annen måte.

 • Legene ønsker normal arbeidstid. Dette kan bare løses med færre pasienter på listene, samt at legevaktene regnes med i arbeidstiden.
 • Kortere lister gir lavere inntekt. For å kompensere inntektsnedgangen, må kommunen subsidiere næringsdrivende leger, for eksempel med å doble driftstilskuddet.
 • For å redusere arbeidsbelastningen trengs det flere leger i legevakt-systemet.
 • Kommunens forslag til handlingsplan løser ingen av disse punktene.

Dyrt med vikarleger

I legeplanen skriver kommunen at den ikke ønsker å subsidiere leger, for å unngå å bli lønnsdrivende.

De næringsdrivende legene svarer at andre ryfylkekommuner subsidierer legene enda mer, og at Strand kommune for lenge siden startet en slik praksis på det kommunale Jørpeland legesenter, hvor en fastlege tjener 200.000 kroner mer enn en ny næringsdrivende lege.

– Det er bedre å bruke penger på eksisterende ordning, beholde legene og rekruttere nye enn å bruke penger på dyre vikarer og fortsatt ha en ustabil ordning. Hvis en ikke gjør noe, risikerer Strand kommune å ende opp med kun vikarleger, advarer Anja de Jong ved Tau legesenter.

I 2018 og 2019 ble det brukt et titalls millioner kroner hovedsakelig på vikarer fra byrå.

I fjor høst gjorde kommunestyret vedtak om overtakelse av Rådhusgaten legekontor og rådmannen fikk i oppdrag å inngå avtale. Dette er ikke gjort.

– Videre drift av kontorene er overhodet ikke nevnt i Strategisk legeplan, som nå er til høring. Beslutning om videre drift i Rådhusgaten legegruppe må tas av Strand kommune snarest, oppfordrer legene Jorunn Haualand Sameien, Lars Johan Tveit og Anne Mathilde Hanstad ved Rådhusgaten legegruppe i en 12-siders høringsuttalelse.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Trafikkuhell i Oalsgata i Sandnes

 2. Over 50 koronasmittede knyttes til utbrudd på buss

 3. Stenger Lauvvik ferjekai

 4. Viking får slippe inn flere tilskuere

 5. Biden kalte Trump en klovn: Men hvis klovneskoen passer...

 6. Oilers-spiller klar for ny klubb

 1. Strand kommune
 2. Fastlegene