• Eivind Fredriksen i Madlasandnes får jevnlig turgåere gjennom uteområdet sitt. Mange har respekt for at de går igjennom privat område, mens andre tar ikke hensyn i det hele tatt, sier han. Carina Johansen

De fikk turvei i hagen.

Grunneier langs Hafrsfjord har stor forståelse for at grunneierne i Gauselvågen er bekymret for å få tursti på eiendommene sine.