Nå starter rivingen av Teknikken på Våland

Rivingen av Rogalandsgata 44, kjent som «Teknikken», starter denne eller neste uke. I stedet kommer ny barnehage og boliger.

Publisert: Publisert:

Teknikken skal etter planen være ferdig revet innen årsskiftet 2020/2021. Ny barnehage vil stå ferdig i slutten av 2022. Foto: Dtavanger utvikling KF

 • Tor Inge Jøssang
  Journalist

Den tidligere tekniske fagskolen Teknikken eies i dag av Stavanger kommune gjennom Stavanger utvikling KF. Bygningen rives for å gi plass til en ny kommunal barnehage med plass til 200 barn.

– Dette er noe Våland bydel med mange barnefamilier har behov for, sier prosjektutvikler Jan Erik Waage i en pressemelding.

Teknikken ble bygd i 1964 og har stått tom i flere år. Bygningen er i dårlig stand og lite egnet til barnehage. I tillegg har miljøkartlegging avdekket store mengder miljøgifter, blant annet asbest.

Den nye barnehagen skal ligge i den nordlige delen av tomten og vil bli tilpasset trehusbebyggelsen i størrelse (volum) og materialbruk, ifølge Stavanger utvikling KF, som satser på miljøvennlige og energieffektive løsninger.

Barnehagen skal stå ferdig i slutten av 2022. I sørenden av tomten skal kommunen sammen med en privat boligutbygger utvikle et «boligprosjekt med vekt på gode møteplasser, boliger til ulike beboere og med god tilpasning til trehusbyen rundt», heter det i pressemeldingen.

Teknikken skal etter planen være ferdig revet innen årsskiftet 2020/2021. I første omgang miljøsaneres bygget innvendig på grunn av store mengder miljøfarlige stoffer. Dette vil bli sortert og sendt til egnede mottak.

– Entreprenøren - Norsk Sanerings Service AS - vektlegger å ivareta et godt
naboskap, blant annet ved å forsøke å begrense støv og støy fra rivingen, samt å gi naboer god informasjon, sier Jan Erik Waage.

Oversiktsbilde over gamle Stavanger tekniske fagskole, også kjent som «Teknikken» på Våland. Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i bakgrunnen. Foto: Jonas Haarr Friestad

Les også

Teknikken rives – her blir det barnehage

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Kommunen har gjeld til langt opp over ørene: - Uten den lave renta hadde dette vært en økonomisk katastrofe

 2. Stavanger-politiker søker om fritak fra sine politiske verv: – Livet sier «stopp litt nå» til meg

 3. – Trippelen var en kjekk og spennende utfordring

 4. Lærere med hoved­fag klarer ikke løse nye eksamens­oppgaver for mate­matikk i videre­gående: – Vi føler oss maktes­løse

 5. 13 fikk bot på E39

 6. Hytta er 15 minutter hjemmefra: – Veien er kort, men jeg har følelsen av å være langt til fjells

 1. Stavanger kommune
 2. Utvikling
 3. Byutvikling