Søk etter direktør i liten krets

Kanskje er det bare 10-20 mennesker i Norge som kan fylle rollen som Stavanger2008 sin øverste leder.