- Kan ikke huske sist vi var på tilsynsbesøk

— Verken Arbeidstilsynet eller Helsetilsynet har vært påtilsynsbesøk ved gamle Stavanger Sykehus de siste 10 årene.