Suldal kommune overtek Bjødnateigen

Kommunen overtek drifta av det psykiatriske senteret når Helse Fonna trekker seg ut 15. august.