Sikker is

Alle vann i Stavanger og Sandnes, unntatt Breiavatnet, har nåsikker is. Men det er bare noen få du kan skøyte på.