Uavklart framtid for renset Rosenberg-tomt

Snart er 90 mål på Buøy renset for olje og tung— metaller. Da gjenstår bare det politiske sprengstoffet.