Stor frustrasjon over regelveldet

Historien til britiske Ginny Svanberg utløste brev fra en rekke lesere med liknende opplevelser.