Hjelper etter slaget

— Jeg ble valgt til leder i 1990. Jeg var så uheldig å si fra at det var greit å bli med i styret. Reidunn Gudbrandsen har vært leder i Slagforeningen i Rogaland siden den gangen. Hun ble med fordi mannen ble rammet av slag i 1988.