Nasjonal matkontroll fra Sandnes

19 av foreløpig 36 stillinger ved Mattilsynets regionkontor forRogaland og Agder-fylkene på Høyland i Sandnes blir knyttet til detnasjonale kompetansesenteret for landdyr.