Finnøy ønsker godt naboskap med Rennesøy

Et samlet formannskap i Finnøy går for å delfinansiere Finnfast med å forlenge bompengeperioden på Sokn.