Hvorfor kjører båter forbi Egersund?

Havna i Sirevåg har kostet 280 millioner kroner. Hva kunne en slik gigantsum ha utrettet i den naturlige havna i Egersund?