Nattåpne ølkraner i Stavanger

De nye skjenkereglene i Stavanger blir mer rettferdige, men de vilfå store konsekvenser for mange, spår bransjefolk. Høyre, Frp og SVble i går enige om Stavangers nye alkoholpolitikk fra 1. april.