Politiet får mindre penger

Politimester Olav Sønderland ber sine driftsenhetsledere snu på hver krone og prioritere strengt.