Teigen- farsen held fram

Teknisk styre i Hå går inn for Teigens planer om å etablere avfallsanlegg på Småhaugane på Vigrestad.