Holder tilbake materiale fra avlytting av 14 personer