Alvorlig syke tenåringer må vente

Opptil et halvt år må alvorlig psykisk syke ungdommer vente på behandling ved Psykiatrisk klinikk.