- Unødvendig journalist-streik

Det burde ha vært mulig å komme fram til resultatet av journalistoppgjøret uten 11 dagers streik, mener lokale sjefredaktører.