Både Kongen og Dronningen til ONS

Den store oljemessen og -konferansen Offshore Northern Seas (ONS) i slutten av august får besøk av både Kongen og Dronningen.