- Helsefarleg bossplass

Unge forskarar frå Vasshus skule i Klepp trur at bossplassen på Sele gjer at naboane blir oftare sjuke.