Skeiene ungdomsskole kan bli stengt

Skeiene ungdomsskole må gjennomføra strakstiltak for å betra innemiljøet. Elles kan dei missa godkjenninga.