- Nytt forslag krever ikke ny utredning

Dagfinn Eckhoff, som er engasjert av Vegvesenet, kan ikke se at Ryfast— forslaget fra Henanger krever ny konsekvensutredning.