- Alle kunne levd med dette forslaget

Beboere som tidligere har kjempet hardt for andre Ryfast-løsninger ved Motorveien, mener Runar Henangers forslag er noe alle kan slutte seg til.